Absolwent kierunku administracja Akademii Leona Koźmińskiego oraz politologii na Wydziale Dziennikarstwa i
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorant na WDiNP UW. Interesuje się szeroko pojętą
administracją publiczną, przemianami zachodzącymi w społeczeństwie informacyjnym oraz tematyką zasad
regulujących funkcjonowanie kościołów i związków wyznaniowych w polskim systemie prawnym.

Strona główna

Szanowni Państwo,

Serdecznie witam na mojej stronie internetowej.

Urodziłem się pod koniec lat 80-tych w Otwocku, ale odkąd pamiętam mieszkam w Józefowie. Zakochany w Mazowszu, chociaż nie zawsze jest to miłość odwzajemniona. To właśnie ze względu na moją ,,małą ojczyznę” podjąłem decyzję o studiowaniu administracji oraz politologii. Wszystko po to, aby jak najlepiej służyć obywatelom.

Zanim rozpocząłem karierę naukową pracowałem zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. W 2013 r. zostałem urzędnikiem samorządowym. Głód wiedzy okazał się jednak silniejszy, dlatego w grudniu 2014 r. zrezygnowałem z pracy w administracji i całkowicie poświęciłem się nauce.

Obecnie prowadzę badania z zakresu funkcjonowania organów państwowych i samorządowych oraz dostępu do informacji publicznej. Współpracuję naukowo z Uniwersytetem Warszawskim, Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich i Instytutem Aktywności Społecznej. Zajmuję się również działalnością społeczną na rzecz szerzenia aktywności obywatelskiej.

Zawsze poszukuję nowych wyzwań naukowych. W celu nawiązania współpracy proszę Państwa o kontakt za pośrednictwem formularza.