Pełnione funkcje

Czasopisma naukowe

Członek redakcji ,,Przeglądu Europejskiego” (od 2014 r. do nadal)

 • Indeksacja czasopisma w internetowych bazach danych;
 • Redagowanie i sczytywanie zawartości pisma przed drukiem;
 • Tłumaczenia;
 • Uczestnictwo w odbywających się kolegiach redakcyjnych.
Konkursy dotacyjne

Członek komisji konkursowych w:

 • Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO Priorytet 2a edycja 2024;
 • Rządowym Programie na raecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2020;
 • Rządowym Programie Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 edycja 2024.

Ekspert oceniający wnioski w konkursach grantowych organizowanych w ramach:

 • Programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy – projekty tematyczne (edycja 2020 i 2021);
 • Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny – konkursy tematyczne (edycja 2021 i 2022);
 • Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (edycja 2018);
 • Programu „Odporność i rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” (w pierwszym i drugim naborze w 2023 r.);
 • Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (edycja 2022, 2023 i 2024);
 • Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033 (edycja 2024);
 • Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 Priorytet 1a (edycja 2021, 2022, 2023 i 2024);
 • Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 Priorytet 1b (edycja 2021);
 • Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 Priorytet 3 (edycja 2021);
 • Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030 Priorytet 2a (edycja 2024);
 • Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033 (edycja 2022, 2024);
 • Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 (edycja 2023).

   

   

  Organizacje społeczne i towarzystwa naukowe

  Członek European Consortium for Political Research (od 2015 r. do nadal)

  Członek Instytutu Aktywności Społecznej (od 2013 r. do nadal)

  • Członek Komisji Rewizyjnej (2013 – 2015)
  • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (od 2015 r. do nadal)

  Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich (od 2014 r. do nadal)

  • Członek zespołu ds. newslettera (2014-2016);
  • Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego (od 2023 r.);
  • Delegat na Walny Zjazd PTSE (2023).

  Członek Towarzystwa Przyjaciół Józefowa (od 2011 r. do nadal)

  Członek Koła Naukowego Administracji Publicznej na Uniwersytecie Warszawskim (2013 – 2016) 

  • Wiceprezes zarządu w roku akademickim 2014/2015
  • Prezes zarządu w roku akademickim 2015/2016

  Członek Studenckiego Koła Naukowego Socjotechniki ,,Pokerface” na Uniwersytecie Warszawskim (2010-2012)

  Członek Studenckiego Koła Naukowego Ex Ante na Akademii Leona Koźmińskiego (2009-2010)

   Państwowe organy konsultacyjno-doradcze

    Członek Rady do spraw Polityki Senioralnej (od marca 2024 r. do nadal)

   • Inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej;
   • Opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce;
   • Przedstawianie Ministrowi ds. polityki senioralnej propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

   Członek zespołu konsultacyjnego do spraw badań społecznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (od października 2022 r. do kwietnia 2024 r.)

   • Monitorowanie wyników badań społecznych;
   • Omawianie bieżącej sytuacji społecznej w Polsce.
   Uniwersytet

   Wiceprzewodniczący Komisji Rekrutacyjnej WNPiSM UW (2024)

   Członek zespołu przygotowującego materiały do kontroli PKA na WNPiSM UW (2021)

   Członek Komisji Rekrutacyjnej WNPiSM UW (2021)

   Członek Zarządu Samorządu Doktorantów UW (2016)

   Członek Komisji dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów UW (2015-2016)

   Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej UW (2014-2016)

   Członek Wydziałowej Rady Doktorantów WDiNP UW (2014-2016)

   • Wiceprzewodniczący w roku akademickim 2015/2016
   • Sekretarz w roku akademickim 2014/2015

   Członek komisji kwalifikacyjnej INP UW przeprowadzającej rozmowy predyspozycyjne na studia stacjonarne II stopnia na kierunku politologia (2015)

   Przedstawiciel doktoratntów w Wydziałowej Komisji Wyborczej WDiNP UW (2015)

   Członek komisji stypendialnej WDiNP UW (2014-2015)

   Skip to content