Sekcja w budowie

Obecnie trwają pracę nad stworzeniem i udostępnieniem w pełni funkcjonalnych ogólnodostępnych kursów internetowych.
Więcej informacji wkrótce!

W międzyczasie zachęcam do skorzystania z oferty darmowych kursów internetowych oferowanych na poniższych platformach.

COPERNICUS COLLEGE

COPERNICUS COLLEGE

Źródło - CC Facebook:

Copernicus College, założony w 2014 r., to pierwszy polski e-uniwersytet, czyli platforma MOOC (masowych otwartych kursów online). Każdy może tu studiować w pełni bezpłatnie, online, po polsku, u najlepszych polskich uczonych oraz młodych ambitnych naukowców. Znajdziecie tu kursy, wykłady gościnne oraz podręczniki.                                      

IVY LEAGUE

IVY LEAGUE

Źródło - Wikipedia:

Ivy League (pl. Liga Bluszczowa) to zbiorcza nazwa 8 prywatnych uniwersytetów badawczych w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych uznawanych za najlepsze szkoły na świecie. Serwis MOOC oferuje prawie 500 otwartych kursów internetowych przygotowanych przez członków Ligi.

COURSERA

COURSERA

Źródło - Wikipedia

Amerykańska spółka edukacyjna udostępniająca masowe otwarte kursy online prowadzone przez uniwersytety i instytuty naukowe z całego świata. Uczestnictwo w kursach oferowanych przez Coursera jest bezpłatne, płatne jest natomiast uzyskanie zweryfikowanych certyfikatów informujących o ukończeniu kursu i niektóre inne usługi.

KHAN ACADEMY

KHAN ACADEMY

Źródło - Wikipedia:

Na stronie internetowej Akademii Khana można znaleźć około 9000 mini-wykładów w postaci filmów zamieszczonych w portalu YouTube i dostępnych poprzez własny portal, dotyczących m.in. matematyki, historii, medycyny, fizyki, chemii, biologii, astronomii, ekonomii i informatyki.

EDX

EDX

Źródło - Wikipedia:

Edukacyjna organizacja non-profit udostępniająca masowe otwarte kursy online prowadzone przez uniwersytety i instytuty naukowe z całego świata. Utworzona przez Massachusetts Institute of Technology i Harvard University. Większość kursów jest prowadzona w języku angielskim, ale oferowane są również kursy w innych językach.

NAVOICA

NAVOICA

Źródło - Navoica.pl:

NAVOICA jest polską platformą edukacyjną z kursami typu MOOC, należącą do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którą rozwija Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB). Nazwa platformy pochodzi od Nawojki, która zgodnie z legendą była pierwszą polską studentką.

FUTURE LEARN

FUTURE LEARN

Źródło - Wikipedia:

Spółka edukacyjna udostępniająca masowe otwarte kursy online prowadzone przez uniwersytety i instytuty naukowe z całego świata, utworzona przez Open University oraz Seek Limited. W 2019 FutureLearn miała 10 mln użytkowników korzystających z 2400 kursów prowadzonych przez 143 instytucji. 

STANFORD ONLINE

STANFORD ONLINE

Źródło - Wikipedia:

Stanford Online to inicjatywa edukacyjna uruchomiona przez Uniwersytet Stanforda[1], która oferuje różnorodne możliwości kształcenia zawodowego. Platforma oferuje szeroką gamę kursów online obejmujących wiele dziedzin. Niektóre z nich są dostępne bezpłatnie. 

Skip to content