Praktyka doradcza – sektor prywatny

Podejmowanie działań w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) determinuje częstokroć konieczność wsparcia firmy przez niezależnego doradcę. Szczególnie krytyczne obszary, w których chętnie nawiążę współpracę z podmiotami rynkowymi w charakterze konsultanta to:

  • Budowanie form efektywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi opartej na wzajemnym szacunku, zaufaniu i zrozumieniu.
  • Prowadzenie przyjaznej komunikacji z otoczeniem, która przyczyni się do budowy pozytywnego wizerunku firmy w środowisku lokalnym.
  • Realizacja działań z zakresu wolontariatu pracowniczego polegających m. in. na stworzeniu systemu, który umożliwi pracownikom podejmowanie działań na rzecz potrzebujących.

Świadczone przeze mnie projekty doradcze dla firm obejmują również:

  • Rozwijanie kultury uczciwości i tworzenie efektywnego systemu zgłaszania naruszeń i nieetycznych zachowań. Wspieram firmy w opracowywaniu kodeksów etycznych, procedur andydyskryminacyjnych oraz procedur antymobbingowych. Pomagam również wdrażać efektywny system ochrony sygnalistów.
  • Zarządzanie wiekiem, czyli tworzenie kompleksowego systemy wsparcia starszych pracowników oraz budowania zespołów międzypokoleniowych, w których wiedza i doświadczenia seniorów w połączeniu z energią i chęcią działania młodych pracowników pozwalają skutecznie osiągać postawione przed nimi cele w atmosferze wzajemnego wsparcia i zrozumienia.
  • Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych. Zapewnienie odpowiedniego systemu ochrony danych osobowych nie oznacza tylko wdrażania wymogów RODO, ale także wyposażenie pracowników w niezbędną wiedzę np. z zakresu cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie istniejący system powinien zapewnić swobodną pracę, a cykliczne audyty bezpieczeństwa umożliwiają sprawdzenie jego skuteczności.

Zapraszam do współpracy w realizacji działań doradczych, strategicznych i operacyjnych!

Skip to content