Monografie

 Pozostałe publikacje naukowe

2024

 • M. Szczegielniak, Wolontariat senioralny, [w:] Różne oblicza wolontariatu w Polsce, pod red. A. Morawski, M. Szczegielniak, Warszawa 2024.

2023

 • M. Szczegielniak, Srebrny wolontariat jako narzędzie aktywizacji seniorów i budowy społeczeństwa obywatelskiego, ,,Eunomia – Rozwój Zrównoważony – Sustainable Development”, nr 2 (105), 2023.

2022

 • A. Morawski, M. Szczegielniak, Wpływ służby cywilnej na funkcjonowanie państwa w sytuacjach kryzysowych, ,,Studia Iuridica”, nr 92, 2022.

2021

 • A. Morawski, M. Szczegielniak, Volunteering in the time of COVID-19. The Polish example for Europe, ,,Przegląd Europejski”, nr 3 (61), 2021.
 • A. Morawski, M. Szczegielniak, Wolontariat jako forma partycypacji obywatelskiej młodzieży, [w:] Partycypacja obywatelska młodzieży. Teoria i praktyka, pod red. K. Gomółki, P. Stawarza, Warszawa 2021.

2020

 • M. Szczegielniak, Rozwój prawa do informacji w postradzieckich krajach Azji Środkowej, ,,Studia Wschodnioeuropejskie”, nr 13, 2020.

2019

 • M. Szczegielniak, Inter-Municipal Association, [in:] Encyclopedia of Public Administration, ed. by J. Itrich-Drabarek, Warsaw 2019.
 • M. Szczegielniak, E. Zielińska, Principle of written proceedings, [in:] Encyclopedia of Public Administration, ed. by J. Itrich-Drabarek, Warsaw 2019.
 • M. Szczegielniak, Processed information, [in:] Encyclopedia of Public Administrationed, by J. Itrich-Drabarek, Warsaw 2019.

2018

 • M. Szczegielniak, Realizacja zasady równości w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie kościołów i związków wyznaniowych, [w:] Społeczeństwo obywatelskie w systemie politycznym państwa. Przykład Polski na tle rozwiązań europejskich, pod red. M. Szczegielniak, R. Więckiewicz, Warszawa 2018.
 • M. Szczegielniak, Srebrna gospodarka – wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju w starzejącym się społeczeństwie, ,,Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój”, nr 3, 2018.

2017

 • M. Szczegielniak, Podstawy prawne współpracy jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Między kooperacją a rywalizacją, pod red. M. Szczegielniak, Warszawa 2017.

2016

 • M. Szczegielniak, Polityka informacyjna urzędów centralnych w Polsce na przykładzie wykorzystania internetowych kanałów przekazu informacji, ,,Polityka i Społeczeństwo”, nr 4, 2016.

2015

 • M. Szczegielniak, Dostęp do informacji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] Teorie i metody w studiach europejskich, pod red. K. A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska-Grzelak, Warszawa 2015.
 • M. Szczegielniak, Nota recenzyjna: Gertruda Uścińska, Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, ,,Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka. Zeszyty Naukowe Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW”, nr 4, 2015.
 • M. Szczegielniak, Report from the international conference “International Relations and European studies in Poland – current state and prospects for development”, ,,Przegląd Europejski”, nr 3 (37), 2015.
 • M. Szczegielniak, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, [w:] Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej – wymiar teoretyczno-metodologiczny, pod red.K. A. Wojtaszczyk, J. Wiśniewska-Grzelak, P. Stawarz, A. Biernacka-Rygiel, Warszawa 2015.

2014

 • M. Szczegielniak, M. Waszak, Determinants of support for political parties and alternative movements in 2014 self-government election in Warsaw, [in:] The fifth EUGEO Congress Convergences and Divergences of Geography in Europe, Budapeszt 2014.
 • M. Szczegielniak, Sprawozdanie z seminarium naukowego pt. ,,Służba cywilna w Polsce”, http://knap.uw.edu.pl/publikacje/, (08.01.2014).

2013

 • M. Szczegielniak, Społeczeństwo informacyjne jako metafora tłumu, [w:] Metafory Polityki vol 4, pod red. B. Kaczmarek, Warszawa 2013.

2012

 • M. Szczegielniak, Kontrowersje na styku prawa i religii – na przykładzie ujęcia prześladowań religijnych w prawie o cudzoziemcach, ,,Zeszyty Programu Top 15”, nr 5, 2012.

Skip to content