Wykształcenie

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji (Uniwersytet Warszawski)

Magister administracji – specjalność administracja rządowa (Akademia Leona Koźmińskiego)

Magister politologii – specjalność marketing i doradztwo polityczne (Uniwersytet Warszawski)

Kursy i szkolenia

Dydaktyczne

2022 – Wprowadzenie do metody Teatru Forum (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych)

2021 – Prawo własności intelektualnej w kontekście dydaktyki i prowadzenia zajęć ze studentami (Uniwersytet Warszawski)

2020 – Egzaminy i zaliczenia pisemne na platformie Kampus (Uniwersytet Warszawski)

2020 – Warsztaty rozwijające postawy równościowe w dydaktyce akademickiej (Uniwersytet Warszawski)

2016 – Jak wzbogacić zajęcia UOUW narzędziami online? (Uniwersytet Otwarty UW, Poland)

2016 – Motywacja dla Wykładowców – czyli jak sprawić, aby Słuchaczom chciało się chcieć? (Uniwersytet Otwarty UW)

2015 – Emisja głosu w pracy wykładowcy (Uniwersytet Otwarty UW)

2014 – Dydaktyka Szkoły Wyższej (Uniwersytet Otwarty UW)

2014 – Warsztat Umiejętności Dydaktycznych (Uniwersytet Otwarty UW)

2013 – Akademia Umiejętności Dydaktycznych (Narodowy Bank Polski)

Językowe

2010 – Język angielski – LCCI level 3 (poziom C1)

2009 – Język angielski – FCE (poziom B2)

2010 – Język niemiecki – Zertifikat Deutsch (poziom B1)

2009 – Język niemiecki – Grundstufe Deutsch (poziom A2)

2016 – Język czeski – zajęcia na Uniwersytecie Karola w Pradze (poziom A2)

2015 – Język indonezyjski – kurs w ambasadzie Republiki Indonezji (poziom A1)

Menedżerskie

2022 – Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w środowisku wielokulturowym (Uniwersytet Warszawski)

2019 – Budowanie zespołu (Grupa SET)

2019 – Warsztat efektywnej współpracy (Nowe Motywacje)

2019 – Zarządzanie Projektami – MIX metodyk (Altkom Akademia)

2006 – Ogólnopolskie warsztaty zarządzania firmą MESE (Ge Foundation; Junior Achievement Foundation)

Naukowe

2024 – Dane badawcze i plan zarządzania danymi (Uniwersytet Warszawski)

2023 – Jak przeprowadzić dobry wywiad pogłębiony? Planowanie, realizacja, analiza – wprowadzenie (Uniwersytet Warszawski) 

2017 – Comparative Research Designs (Bamberg Graduate School of Social Sciences, ECPR)

2017 – Successful Research Project Management: Hands-on Tools (Bamberg Graduate School of Social Sciences, ECPR)

2016 – Finansowanie i realizowanie projektów naukowych (Stowarzyszenie PolDoc)

2016 – PIPERS Workshop: Researcher Career Skills for Career Development (EURAXESS)

2015 – Writing in the Sciences (Stanford Online)

2014 – V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów (Instytut Europeistyki WDiNP UW)

Specjalistyczne

2024 – Etyka – szkolenie dla osób niezajmujących wyższych stanowisk w służbie cywilnej (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

2023 – Podnoszenie odporności instytucji na działania hybrydowe – wybrane zagadnienia w aspekcie komunikacji pracowników administracji publicznej z podmiotami zewnętrznymi (Służba Ochrony Państwa)

2023 – Szkolenie w zakresie pierwszej pomocy (AED MAX)

2023 – OSINT – Zaawansowane wyszukiwanie informacji (Infomedia Group)

2022 – Kurs ze służby przygotowawczej w służbie cywilnej (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)

2022 – Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem przepisów RODO (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

2022 – RODO w administracji (Centrum Szkoleniowe Administracja Publiczna)

2022 – Słoń a sprawa europejska, czyli wolnościowy warszatat storytellingowy szerokiego zastosowania (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych)

2022 – Tworzenie i wdrażanie polityk publicznych (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

2020 – Polityka Ochrony Danych Osobowych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

2020 – Projektanci Innowacji (Google, Polski Fundusz Rozwoju)

2018 – Etyka w służbie cywilnej i budowanie kultury uczciwości (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)

2018 – Funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej w MRPiPS (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

2017 – Youth for a Transparent and Open Europe in Berlin (CiFAR, Germany)

2015 – Letnia Szkoła Giełdowa (GPW, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych)

2013 – Ekonomia po Polsku (Narodowy Bank Polski)

2013 – Makroekonomia (Narodowy Bank Polski)

2013 – Mikroekonomia (Narodowy Bank Polski)

2013 – Świat finansów (Narodowy Bank Polski)

2013 – Zasady ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych (Global Information Security)

2012 – Historia myśli ekonomicznej (Narodowy Bank Polski)

2011 – Bezpieczne auto firmowe (BP, Goodyear,IPM)

2009 – Rozwój zawodowy i planowanie kariery (Manpower)

2008 – Fundusze inwestycyjne – wiedza dla każdego (Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami)

2006 – Kurs szybkiego czytania i technik uczenia się (TUBAJ)

Z kompetencji miękkich

2022 – Inteligencja emocjonalna w pracy wykładowcy (Uniwersytet Warszawski)

2021 – Problem solving (Uniwersytet Warszawski)

2019 – Warsztat kreatywny (Nowe Motywacje)

2018 – Jak być asertywnym (4Grow)

2018 – Radzenie sobie ze stresem (Nowe Motywacje)

Z obsługi narzędzi informatycznych

2024 – Zapobieganie zagrożeniom z obszaru cyberbezpieczeństwa – podstawowe zasady pracy w urzędzie (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

2023 – Canva.com – tworzenie profesjonalnych prezentacji multimedialnych (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)

2022 – Przygotowywanie profesjonalnych prezentacji (ITGROUP Systemy Informatyczne)

2020 – MS Excel – poziom średniozaawansowany (Imperium Szkoleniowe)

2019 – Jak skutecznie promować działania społeczne na Facebooku? (Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych)

2019 – Świadoma i bezpieczna komunikacja w mediach społecznościowych (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)

Wyjazdy zagraniczne

?

Warsztaty Youth for a Transparent and Open Europe in Berlin (06.12.2017 – 13.12.2017)

?

ECPR Winter School in Methods and Techniques in Bamberg (03.03.2017 – 10.03.2017)

?

Stypendium na Uniwersytecie Karola w Pradze – wyjazd w ramach Programu Erasmus + (01.10.2015 – 31.03.2016)

?

Konferencja EUGEO 2015 – Convergences and Divergences of Geography in Europe w Budapeszcie (30.08.2015 – 02.09.2015)

Berlin

Warsztaty Youth for Transparent and Open Europe
06.12.2017-13.12.2017

Bamberg

ECPR Winter School in Methods and Techniques
03.03.2017 – 10.03.2017

Praga

Stypendium na Uniwersytecie Karola w Pradze – wyjazd w ramach programu Erasmus.
01.10.2015  31.03.2016

Budapeszt

Konferencja EUGO 2015 – Convergences and Divergences of Geography in Europe
30.08.2015 – 02.09.2015

Skip to content