Warto przeczytać

Beletrystyka

Dramat
 • Molier – Świętoszek
 • Szekspir – Hamlet
Epika
 • Aldous Huxley – Nowy wspaniały świat
 • Fiodor Dostojewski – Zbrodnia i kara
 • Aleksander Dumas – Hrabia Monte Christo
 • George Orwell – Rok 1984
 • George Orwell – Folwark zwierzęcy
 • Aleksy Tołstoj – Żmija
Fantasy
 • Simon Hawke – Żelazny tron (przez sentyment)
 • Mercedes Lackey – Trylogia magicznych burz
 • Terry Pratchett – Pomniejsze bóstwa
 • Andrzej Sapkowski – Wiedźmin
Liryka

Wisława Szymborska – Wiersze wszystkie

Science-fiction
 • Isaac Asimov – Nemesis
 • Peter F. Hamilton – Upadek Smoka
 • Bracia Strugaccy – Piknik na skraju drogi
 • Bracia Strugaccy – Poniedziałek zaczyna się w sobotę

Literatura naukowa

Administracja publiczna
 • Jolanta Itrich-Drabarek – Służba cywilna w Polsce-koncepcje i praktyka
 • Eugeniusz Ochendowski – Postępowanie administracyjne ogólne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne
 • Jan Zimmermann – Prawo administracyjne

Politologia
 • Jan Błuszkowski, Daniel Mider – Demokracja późnej nowoczesności
 • Alexis de Tocqueville – O demokracji w Ameryce
 • Antoni Dudek – Historia polityczna Polski 1989-2023
 • Mirosław Karwat, Jacek Ziółkowski (red.) –  Leksykon pojęć politycznych
Polityka senioralna
 • Barabra Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski, Małgorzata Dzięgielewska – Podstawy gerontologii społecznej
Prawo do informacji
 • James Gleick – Informacja
 • Marta Jas-Koziarkiewicz – Prawne i instytucjonalne podstawy polityki informacyjnej Unii Europejskiej
 • Teresa Górzyńska – Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej
Społeczeństwo obywatelskie
 • Rafał Więckiewicz – Instytucje społeczeństwa obywatelskiego w polskim dyskursie konstytucyjnym
 • Marta Witkowska – Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej
Skip to content