Inicjatywy społeczne

Adopcja serca (Adopcja na odległość, Adopcja Miłości) – forma pomocy ubogim dzieciom (najczęściej z krajów Trzeciego Świata), która służy tworzeniu partnerstwa między nimi a ofiarodawcami (rodzinami, osobami indywidualnymi czy grupami osób, jak wspólnota parafialna, grupa duszpasterska czy klasa szkolna). Darczyńcy – osoby fizyczne bądź firmy – deklarują się, podpisując deklarację wspierania dziecka lub dzieci w formie comiesięcznych opłat (zwykle 15-20 dolarów) na wyżywienie, odzież, kształcenie, ochronę zdrowia i zaspokojenie innych potrzeb (Źródło: Wikipedia).

BohaterONwłącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. (…) Za pośrednictwem kampanii chcemy promować patriotyczne postawy i tożsamość narodową w Polsce i poza jej granicami, a także tworzyć wspólnotę pamiętającą o historii naszego kraju i jego bohaterach przez cały rok (Źródło: Bohateron.pl/o-nas/o-akcji/).

Parafialny Zespół Caritas w Michalinie jest grupą wolontariuszy zajmujących się działalnością charytatywną. Działamy na terenie Parafii Św. Jana Chrzciciela w Józefowie. Pierwsze działania podjęliśmy pod koniec czerwca 2013 z inicjatywy Ks. Sławomira Żarskiego. Regularna aktywność została zainaugurowana z początkiem września wraz z pierwszą Niedzielą Chleba. Działamy na podstawie statutu zatwierdzonego przez Dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Nasze działania należy odróżnić od dzieł bezpośrednio prowadzonych przez Caritas Diecezji (Źródło:  Caritasmichalin.blogspot.com).

Podaruj Wigilie to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Dla samotnych seniorów wigilijny czas może być momentem, na który czekają przez cały rok – momentem radości, ciepła, nadziei. Jesteśmy wtedy razem – nasi podopieczni, wolontariusze i my – zespół Stowarzyszenia. Zapewniamy osobom starszym nie tylko wigilijną kolację, ale też upominki, troskliwą obecność i bezpieczny dojazd, a gdy trzeba, również specjalistyczny transport medyczny. Tych, którzy z różnych względów nie mogą dotrzeć na to świąteczne spotkanie, nasi wolontariusze odwiedzą w domach – przyniosą upominki i ciepłe słowa, po prostu – obecność drugiego człowieka (Źródło: Podarujwigilie.pl/).

Szlachetna Paczka, w ramach której szukamy ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby starsze i osamotnione, rodziny wielodzietne, poszkodowani w wyniku nieszczęśliwego wypadku, osoby chore i z niepełnosprawnościami – Paczka dociera do tych, którzy często z trudnościami są pozostawieni sami, z dala od wzroku drugiego człowieka. Nie proszą o pomoc, mimo że bardzo jej potrzebują. Pomagamy im tak, jak sami byśmy chcieli, by ktoś nam pomógł, gdy nas dotknie bieda. Pomagamy tak, żeby zmiana, którą przynosimy, była na dobre (Źródło: Szlachetnapaczka.pl/o-paczce).

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) – fundacja o charakterze filantropijnym, której podstawowym celem według statutu jest: „działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”. (…) Oprócz zakupów sprzętu medycznego i wyposażenia placówek ochrony zdrowia fundacja zainicjowała, finansuje oraz wspomaga prowadzenie siedmiu ogólnopolskich programów i akcji medycznych i jednej inicjatywy edukacyjnej. Orkiestra angażuje się również w doraźną pomoc. (Źródło: Wikipedia).

WWF ( World Wide Fund for Nature, dawniej World Wildlife Fund)organizacja pozarządowa i ekologiczna o charakterze międzynarodowym powstała w 1961 roku. Misją WWF jest powstrzymanie degradacji środowiska naturalnego Ziemi i stworzenie przyszłości, w której ludzie będą żyli w harmonii z przyrodą. Główna siedziba znajduje się w Szwajcarii. (…) W Polsce WWF podejmuje działania na rzecz ochrony przyrodniczo cennych rzek i lasów, jak również ochrony największych drapieżników: wilków, rysi i niedźwiedzi, a także ssaków bałtyckich: morświnów i fok szarych. Organizacja stara się przeciwdziałać zmianom klimatu i podejmuje walkę z nielegalnym handlem ginącymi gatunkami roślin i zwierząt (Źródło: Wikipedia).

Skip to content