Działalność społeczna

Angażowanie się w życie społeczne to niepowtarzalna okazja do dzielenia się dobrem z innymi. Praca społeczna to również niepowtarzalna okazja do spotkania fantastycznych ludzi oraz zmieniania na lepsze otoczenia, w którym żyjemy.

Jest wiele dróg bycia aktywnym obywatelem. Po pierwsze wspieram różnego rodzaju akcje charytatywne i inicjatywy społeczne nie tylko materialnie, ale również angażując się w nie w charakterze wolontariusza. Prowadziłem m. in. zajęcia z zakresu bezpieczeństwa finansowego w szkołach, kwestowałem na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy też popularyzowałem naukę prowadząc wykłady w ramach Festiwalu Nauki czy też publikując teksty na portalu istotnie.pl. 

Drugą wybraną przeze mnie drogą jest członkostwo w organizacjach pozarządowych. Jako przykład mogę przytoczyć Instytut Aktywności Społecznej w ramach którego udało się m. in.:

  • Zrealizować we współpracy z Dziecięcym Uniwersytetem Ciekawej Historii projekt pn. ,,Warszawa Przełomów”, którego uczestnicy nie tylko dowiedzieli sie jak wyglądało życie w PRL, ale również rozwinęli swoje zdolności dziennikarskie, fotograficzne oraz informatyczne. Mieli również okazję poznać przedstawicieli opozycji demokratycznej;
  • Przeprowadzenie ogólnopolskiego konkursu ,,My Obywatele” mającego na celu aktywizację uczniów szkół ponadgimnazjalnych, promocję postaw obywatelskich oraz popularyzację aktywności społecznej;
  • A także zorganizować wiele konferencji naukowych popularyzujących tematykę społeczeństwa obywatelskiego.

Ostatnia droga polega na aktywnościach w organach doradczych decydentów politycznych, za pracę w których nie pobieram żadnego wynagrodzenia. Aktualnie w ramach Rady do Spraw Polityki Senioralnej podejmuję działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa osób starszych oraz wzmocnienia partycypacji społecznej seniorów. 

Czy starcza mi na to wszystko czasu? Jakoś daję radę 🙂

Skip to content