Czego możemy oczekiwać po wirtualnych urzędach? Szanse i zagrożenia dla rozwoju e-administracji w Polsce

    • Organizacja/Współorganizacja
    • Administracja publiczna; Dostęp do informacji; E-administracja; Media społecznościowe; Ochrona danych osobowych; Otwarte zasoby; Społeczeństwo informacyjne
    • 27-05-2014
    • Administracja publiczna, Dostęp do informacji, E-administracja, Media społecznościowe, Ochrona danych osobowych, Otwarte zasoby, Społeczeństwo informacyjne
Skip to content