EUGEO 2015 – Convergences and Divergences of Geography in Europe

Wygłoszenie razem z mgr Marcinem Waszakiem referatu ,,Determinants of support for political parties and alternative movements in 2014 self-government election in Warsaw”

    • Referat
    • Geografia wyborcza; NGO; Prawo wyborcze; Samorząd terytorialny; Społeczeństwo obywatelskie
    • 02-09-2015
    • Geografia wyborcza, NGO, Prawo wyborcze, Samorząd terytorialny, Społeczeństwo informacyjne, Społeczeństwo obywatelskie
Skip to content