Innowacyjne inwestycje społeczne w politykach publicznych a wyzwania starzejącego się społeczeństwa

    • Uczestnictwo
    • Administracja publiczna; Polityka senioralna; Polityki publiczne; Społeczeństwo obywatelskie
    • 29-06-2017
    • Administracja publiczna, Polityka senioralna, Polityki publiczne, Społeczeństwo obywatelskie
Skip to content