IX Kongres Obywatelski

    • Uczestnictwo
    • Coaching narodowy; Dialog społeczny; Edukacja; Przedsiębiorczość; Rozwój regionalny; Społeczeństwo obywatelskie
    • 25-10-2014
    • Coaching narodowy, Dialog społeczny, Edukacja, Przedsiębiorczość, Rozwój regionalny, Społeczeństwo obywatelskie
Skip to content