IX Międzydyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Szczecińskiego – Panel Politologiczny ,,Wczoraj, dziś, jutro w Polityce”

Wygłoszenie referatu: ,,Rola i znaczenie marketingu w administracji samorządowej na przykładzie gmin powiatu otwockiego”

    • Referat
    • Administracja a polityka; Dostęp do informacji; Marketing; Public Relations; Samorząd terytorialny
    • 21-10-2016
    • Administracja a polityka, Administracja publiczna, Dostęp do informacji, Marketing, Samorząd terytorialny
Skip to content