Osoby niepełnosprawne a administracja publiczna

    • Organizacja/Współorganizacja
    • Administracja a polityka; Administracja publiczna; Dostęp do informacji; E-administracja; Osoby z niepełnosprawnościami; Społeczeństwo informacyjne; Zamówienia publiczne; Zarządzanie zasobami ludzkimi
    • 13-04-2016
    • Administracja a polityka, Administracja publiczna, Dostęp do informacji, E-administracja, Osoby niepełnosprawne, Społeczeństwo informacyjne, Zamówienia publiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Skip to content