Stypendia, staże i praktyki zagraniczne – szansa na rozwój kariery

    • Organizacja/Współorganizacja
    • Edukacja; Kadry w administracji; Szkolnictwo wyższe; Zarządzanie zasobami ludzkimi
    • 15-04-2014
    • Edukacja, HR, Kadry w administracji, Społeczeństwo obywatelskie, Szkolnictwo wyższe, Zarządzanie zasobami ludzkimi, ZZL
Skip to content